Programy pomocowe dla mikroprzedsiębiorstw

Dotacje unijne pochodzące z rozmaitych funduszy dają ogromne szanse, przede wszystkim na rozwijanie tych dziedzin życia, jakie dotąd były zbyt kosztowne i z tego tytułu niemożliwe do zrealizowania. Między innymi bardzo popularnymi stały się dofinansowania energii odnawialnej. Ponieważ jest ona naszą przyszłością, trzeba w nią więcej inwestować. Z rozwijania innowatorskich i nie tylko, pomysłów mogą korzystać rozmaite firmy. A to wszystko dzięki pieniądzom unijnym. Dotacje są dużą szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie dla istniejących firm pozwala umacniać im swoją pozycję na rynku. A na co mikroprzedsiębiorstwa mogą przeznacza pieniądze z dotacji? Przede wszystkim na projekty zakładające produkcję lub sprzedaż innowacyjnych produktów. Ogólnie chodzi o to by poprawiać sposób funkcjonowania przedsiębiorstw za unijne pieniądze.

Wspierane są przede wszystkim nowatorskie pomysły, mające szansę powodzenia. Finansuje się także wszelkie działania marketingowe prowadzące do wypromowania oryginalnych produktów. Obecnie mikroprzedsiębiorców zachęca się do takiego inwestowania by jednoczenie zwiększać zatrudnienie a jeśli nie prowadzące do wzrostu stanowisk pracy to przynajmniej pozwalające utrzymać stan obecny zatrudnienia. Warto zatem starając się o dotację przemyśleć strategię wpisującą się w te potrzeby. Dodatkowo każde miasto dysponujące środkami unijnymi wskazuje w opracowywanych dla siebie strategiach obszary rozwojowe, w które jest potrzeba by wkładać kapitał.

Dla kogo zatem są pieniądze unijne? Predysponowanymi są firmy zatrudniające nie więcej jak 10 osób i których roczny zysk nie przekracza 2 mln euro. Jako, że są to fundusze dla już istniejących przedsiębiorstw, to podmiot starający się o nie musi prowadzić działalność dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku. Chodzi dokładnie o datę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Dodatkowo muszą realizować założony projekt na obszarze danego województwa. Ponadto wymagany jest minimalny wkład własny beneficjenta na sfinansowanie wnoszonego projektu. Przeważnie jest to 30%. Wszystkie podmioty zainteresowane składaniem wniosków powinny zgłosić się w wyznaczonych dla ich składania terminach. W skład potrzebnej dokumentacji wchodzą: wniosek, biznes plan i załączniki. Liczy się głównie pomysłowy projekt.