Dofinansowanie energetyki słonecznej i wiatrowej

Dotacje unijne na założenie działalności gospodarczej jak też przeznaczone na szkolenia kadrowe są najpopularniejszymi wśród pozyskiwanych pomocy unijnych. Znacznie ułatwiają start nowych przedsiębiorcom, a już istniejącym firmom pomagają rozszerzać profil działania szkoląc pracowników w rozmaitych kierunkach. Jednakże dobrze wiemy, że to nie wszystko. Ogromny nacisk kładzie się na ochronę środowiska a co za tym organizacje światowe jak też europejskie chcą szerszego korzystania z odnawialnych źródeł energii. Są one po pierwsze znacznie bardziej przyjazne środowisku, gdyż wykorzystują jego własną moc. Po drugie jest to jeden ze sposobów walki z powoli postępującym ociepleniem klimatycznym jak i zanieczyszczeniem wywołanym tradycyjnymi sposobami opalania mieszkań i napędzania pojazdów mechanicznych. Dodatkowo energia pozyskiwana ze słońca czy wiatru jest znacznie bardziej opłacalna.

To właśnie wzrost cen tradycyjnych paliw powoduje także potrzebę inwestowania w energię z natury. Jak wygląda sprawa dotacji na energię odnawialną? W Polsce już istnieją farmy wiatrowe, jest ich 4 dzięki nim można już zaopatrywać gospodarstwa domowe w zieloną energię elektryczną na szerszą skalę. Powstały między innymi dzięki wsparciu unijnemu. Środki na energię odnawialną pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Stanowią one najliczniejszą grupę wydatków wśród wszystkich środków jakie przyznano Polsce do wykorzystania w konkretnych latach. Obejmują one wsparciem działania mające na celu zwiększanie mocy jednostek wytwarzających energię z wody, biomasy, wiatru, słońca oraz pochodzącej geotermalnych źródeł.

Planowane jest także wsparcie produkcji biopaliw. Już od jakiegoś czasu indywidulnie można starać się o dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Przeprowadzane były również akcje w poszczególnych gminach mające na celu zwiększenie zainteresowania dotacjami na pompy ciepła, dzięki którym można mieć tanią ciepłą wodę jak i ogrzewanie domu. Dotacje obejmują również ogniwa fotowoltaiczne. Dzięki nim energia słoneczna przekształcana jest w prąd. Mimo, że są one dosyć kosztowne inwestuje się w farmy fotowoltaiczne. Pierwsza taka powstała w Wierzchosławicach w Małopolsce. Unijne dofinansowanie energii fotowoltaicznej pokryło 50% kosztów jej utworzenia.