Szkolenia językowe dofinansowane z UE

Rozwijanie umiejętności językowych jest dzisiaj nie tylko potrzebą szkół. Rynki zagraniczne otwarły się, zatem są większe szanse na pracę poza granicami kraju. Z tego też względu ożywiły się handel i współpraca zagraniczna na różnych płaszczyznach. Nie chcąc pozostawać w tyle, musimy szlifować język. Potrzeba porozumiewania się, jest w tym względzie priorytetową. Niezależnie więc czy masz lat naście czy kilkadziesiąt może się okazać, że biegłe posługiwanie się konkretnym językiem stało się niezbędne. W tym właśnie celu uruchomione zostały fundusze na kształcenie językowe. Kursy języków objęte dotacjami są kierowane do różnych osób jak i firm. Dotacje dla przedsiębiorców, są doskonałym sposobem na podniesienie kwalifikacji ich pracowników.

Daje to możliwość rozszerzenia działalności a samym zatrudnionym nabycie kompetencji językowych bez ponoszenia kosztów. Nawet jeśli w chwili obecnej pracując na danym stanowisku nie mamy potrzeby kontaktować się w obcym języku warto pomyśleć o takim szkoleniu. Kursy językowe dofinansowywane z UE są profesjonalnie prowadzone a na dodatek podnoszą wartość pracownika. Nawet jeśli jest się osobą z dużym stażem, dobrze jest zadbać o własny rozwój, dzisiaj każdy musi walczyć o swą pozycję na rynku pracy. Ponadto dzisiaj jedne umiejętności nam nie są potrzebne drugiego dnia już tak. Szkoły językowe zgłaszające ubiegające się o dotacje, muszą przedstawić konkretny projekt działania. Następnie pozyskują chętnych spełniających wymogi projektu do brania udziału w szkoleniach.

Darmowe kursy językowe, zazwyczaj adresowane są do określonych grup wiekowych. Warunkiem skorzystania z nich może być miejsce zamieszkania, wiek, zajmowane stanowisko, sytuacja życiowa itd. Dofinansowania do szkoleń językowych są przydzielane szkołom w ramach programu: rozwój kapitału ludzkiego. Nie mogą się o nie starać pojedyncze osoby a organizacje zajmujące się nauczaniem, posiadające odpowiednią kadrę i warunki by edukować osoby wymagające przeszkolenia z zakresu konkretnego języka obcego.

Dofinansowanie unijne dotyczy najczęściej nauczania najpopularniejszych języków, czyli angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego, ale czasami organizowane są też kursy z takich języków jak norweski, szwedzki czy grecki.