Pozyskiwanie dotacji unijnych krok po kroku

O funduszach unijnych wiemy bardzo wiele. Jak pomagają nam chronić środowisko, rozbudowywać infrastrukturę miast i wsi, dzięki nim wiele wokół nas się zmieniło, czego nie da się nie zauważyć. Unijne projekty dla szkół, wsparcie dla nauczycieli jak też dofinansowania na nowe przedszkola znacznie ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Przede wszystkim żłobki oraz placówki opiekuńczo wychowawcze wspomagające najuboższe rodziny, to poczynania zmierzające ku wspieraniu rodziców pracujących jak i samotnie wychowujących dzieci.  Fundusze unijne dzielą się na różne źródła finansowania a każde z nich jest odpowiedzialne za wspieranie innych obszarów życia. Mamy bowiem dotacje dla bezrobotnych na własną działalność, z których korzysta wiele osób, zwłaszcza w dobie kryzysu. Tworzą oni sami dla siebie stanowisko pracy, utrzymują siebie a dodatkowo, wspierają gospodarkę.

Idąc dalej mamy programy wspierające przedsiębiorców. W tym zakresie z finansowania korzystać mogą firmy duże jak i mikroprzedsiębiorstwa już istniejące. Jest to dla nich wielka szansa, by rozwinąć zakres działania, unowocześnić wykorzystywane technologie, lub przebranżowić się i tym samym znaleźć niszę na rynku pozwalającą osiągać zyski. W kasie unijnej przewidziano także fundusze na kursy pielęgniarskie oraz dla osób pracujących w innych zawodach w ramach świadczenia opieki medycznej. Trudno powiedzieć, że pieniądze unijne nie pomagają. Przede wszystkim wyrównują szanse krajów słabiej rozwiniętych by również stały się silnymi uczestnikami rynku europejskiego. Są one znaczącym wsparciem ponieważ zakładają rozwój praktycznie wszystkich obszarów działalności człowieka począwszy od współfinansowania szkoleń językowych a skończywszy na dotacjach unijnych na energię odnawialną.

Fundusze europejskie służą pojedynczym osobom i instytucjom. Są skierowane do każdego obywatela z osobna i do określonych grup, które potrzebują pomocy doraźnej, chcą się rozwijać by móc znaleźć lepszą pracę lub pragną zaistnieć na rynku ze swoimi nowatorskimi pomysłami. Przysłowiowy „Kowalski” skorzystać może z pieniędzy unijnych jak też organizacja użytku publicznego na przykład pozyskując kapitał na remont zabytków. Zatem jeśli widzisz dla siebie szanse z zdobyciu pieniędzy na własne potrzeby napisz wniosek o dofinansowanie !